Haven van Antwerpen - Ocha en APEC werken samen aan opleidingen

03/03/2015

Ocha en APEC leiden samen buitenlandse havenarbeiders op

OCHA & APEC

Ocha, het opleidingscentrum voor havenarbeiders in de haven van Antwerpen, en APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center gaan gezamenlijk opleidingen voor havenarbeiders en operatoren uit buitenlandse havens organiseren, zowel ter plaatse als in Antwerpen. Met dit aanbod komen ze tegemoet aan de toenemende vraag die in verschillende groeilanden bestaat naar kwaliteitsvolle trainingen rond havenarbeid.

Ocha en APEC werken samen aan de ontwikkeling, promotie en uitvoering van deze opleidingen voor havenarbeiders. Ocha staat in voor de ontwikkeling van het opleidingsaanbod en de opleiding door Ocha-instructeurs in België én in het buitenland. APEC neemt de internationale promotie en de coördinatie met de internationale delegaties voor zijn rekening. Door de ondertekening van een Memorandum of Understanding geven beide partijen vorm aan hun onderlinge samenwerking én dragen ze bij tot een positieve beeldvorming over de Antwerpse haven en haar uiterst gespecialiseerde medewerkers in verschillende maritieme landen.

Deze samenwerking kwam tot stand naar aanleiding van de ondertekening van een memorandum van overeenstemming met de Secretaria de Portos da Presidencia da Republica in Brazilië. Naast lokale seminaries die APEC organiseerde in de belangrijkste havensteden in Brazilië, werden in samenwerking met Ocha een aantal ‘Train the Trainer’-opleidingen gegeven aan Braziliaanse havenarbeiders.

“Ik ben heel blij dat ik deze opleiding heb gevolgd, want het is een mijlpaal gebleken in mijn loopbaan als havenarbeider,” vertelt Valdo Alvarenga, die samen met elf havencollega’s deelnam aan de ‘Train the Trainer’-opleiding. “Ocha beschikt, naast professioneel uitgeruste faciliteiten, over uiterst bekwame instructeurs die geavanceerde opleidingstechnieken hanteren. Zo hebben mijn collega’s en ik een moderne opleiding kunnen volgen, gericht op veiligheid en efficiëntie.”

Lees meer op de website http://www.portofantwerp.com/nl/node/13720#sthash.kmyWbn9I.dpuf