Opleidingsaanbod

Opleidingen bij Ocha zijn altijd praktijkgericht. Bestaande opleidingen worden geüpdatet en nieuwe modules opgesteld in nauwe samenwerking met havenoperatoren en stouwerijen.

Wij geven opleiding in ons eigen centrum of ter plaatse bij onze klanten in België of in buitenlandse havens.

De klanten van Ocha zijn meestal particuliere en openbare havenoperatoren die hun werknemers opleiding willen laten volgen in goederen- en containerbehandeling, het rijden met zware havenvoertuigen, het bedienen van kranen, lashing & securing, teamwork en operationele communicatie.

Ons opleidingsaanbod omvat losse opleidingen of voor cursistengroepen bestemde cursussen die tot twee weken kunnen duren en uit verscheidene modules bestaan.

Er kan een opleiding op maat worden samengesteld, volgens de wensen van onze klant. Ons basisaanbod aan opleidingen omvat een aantal disciplines waaruit kan worden gekozen:

 1. Operationele vaardigheden
  Specifieke technieken in de hantering en bediening van zware havenvoertuigen zoals reachstackers en kranen. Meer details daarover zijn verder op de website te vinden bij de specifieke opleidingsmodules. De duur van de opleiding hangt af van de gekozen modules.

 2. Haven- en arbeidsorganisatie
  Hier hoort een bezoek aan de haven bij. Hoe is de haven van Antwerpen georganiseerd? En hoe is de havenarbeid in deze uiterst productieve haven georganiseerd?

 3. Veiligheid en preventie
  Opleiding over de specifieke risico’s van goederenbehandeling in de haven. Veiligheid en productiviteit gaan hand in hand. De opleiding omvat specifieke modules over het werk dat aan de terminals en op de schepen wordt verricht.

 4. Driedaags opleidingsassessment
  Ocha ontvangt buitenlandse delegaties van havenautoriteiten en -bedrijven voor een driedaagse workshop.
  De eerste dag maken de bezoekers een begeleide rondrit in de haven van Antwerpen en brengen ze een bezoek aan gespecialiseerde terminals.
  De tweede dag begint met een presentatie over Ocha en een uitvoerige rondleiding in het opleidingscentrum, waarna de feitelijke workshop van start gaat.
  De bezoekende delegatie en Ocha vergelijken daarin op welke manier hun respectieve havens en hun havenarbeid zijn georganiseerd.
  Voorts vergelijken beide partijen elkaars arbeidsprocedures en opleidingsbehoeften. Ze gaan ook na op welke vlakken zij wederzijdse belangen hebben en elkaar aanvullen, en in welke domeinen zij kunnen samenwerken en expertise delen.
  Een ideale gelegenheid om uw opleidingsbehoeften te beoordelen!
  Delegaties uit Singapore, Brazilië en Thailand zijn deze driedaagse module bij Ocha al komen volgen.

 

Er kunnen in overleg met onze klanten ook opleidingen op maat worden opgesteld.
Zij mogen daarbij zelf bepalen waar de focus van de opleiding moet liggen.

De opleidingen worden gegeven in het Nederlands, Frans of Engels. Voor andere talen kunnen tolken worden ingezet.

Voor buitenlandse havens ligt de focus van de modules vaak op het concept ‘train the trainer’. Op die manier kunnen de operatoren hun havenarbeiders in een later stadium zelf opleiden.

In België staan een aantal opleidingsmodules met open inschrijving op het programma voor bedrijven van buiten de haven van Antwerpen.

Na elke opleiding worden getuigschriften uitgereikt wanneer de cursisten slagen voor hun test.