World Cargo News - Opleidingsovereenkomst in Antwerpen

18/02/2015

Ocha, het opleidingscentrum voor havenarbeiders in de haven van Antwerpen, en APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center gaan gezamenlijk opleidingen voor havenarbeiders en operatoren uit buitenlandse havens organiseren.

Met dit aanbod verklaren beide partijen tegemoet te komen aan de toenemende vraag die in verschillende groeilanden bestaat naar gespecialiseerde opleidingen rond havenarbeid.

Ocha en APEC werken samen aan de ontwikkeling, promotie en uitvoering van deze opleidingen voor havenarbeiders. Ocha staat in voor de ontwikkeling van het opleidingsaanbod en de opleiding door Ocha-lesgevers in België én in het buitenland. APEC neemt de internationale promotie en de coördinatie met de internationale delegaties voor zijn rekening. Door de ondertekening van een Memorandum of Understanding geven beide partijen vorm aan hun onderlinge samenwerking én dragen ze bij tot een positieve beeldvorming over de Antwerpse haven en haar uiterst gespecialiseerde medewerkers in verschillende maritieme landen.

APEC is internationaal bekend, maar dit Memorandum of Understanding kwam tot stand naar aanleiding van de ondertekening van een ander memorandum van overeenstemming met de Secretaria de Portos da Presidencia da Republica in Brazilië. Naast lokale seminaries die APEC organiseerde in de belangrijkste havensteden in Brazilië, werden in samenwerking met Ocha een aantal ‘Train the Trainer’-opleidingen gegeven aan Braziliaanse havenarbeiders.

Ocha beschikt over simulatoren waarmee cursisten veilig en efficiënt met een straddle carrier, mobiele kraan of brugkraan leren werken. Jaarlijks worden op de 35 000 m² grote site meer dan 450 opleidingssessies georganiseerd, waaronder ‘Train the Trainer’-opleidingen.

Lees meer op de website http://www.worldcargonews.com/htm/w20150218.982186.htm