Haven van Antwerpen - Ocha en APEC leiden samen buitenlandse havenarbeiders op

18/02/2015

Ocha, het opleidingscentrum voor havenarbeiders in de haven van Antwerpen, en APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center gaan gezamenlijk opleidingen voor havenarbeiders en operatoren uit buitenlandse havens organiseren, zowel ter plaatse als in Antwerpen. Met dit aanbod komen ze tegemoet aan de toenemende vraag die in verschillende groeilanden bestaat naar kwaliteitsvolle trainingen rond havenarbeid.

Ocha en APEC werken samen aan de ontwikkeling, promotie en uitvoering van deze opleidingen voor havenarbeiders. Ocha staat in voor de ontwikkeling van het opleidingsaanbod en de opleiding door Ocha-instructeurs in België én in het buitenland. APEC neemt de internationale promotie en de coördinatie met de internationale delegaties voor zijn rekening. Door de ondertekening van een Memorandum of Understanding geven beide partijen vorm aan hun onderlinge samenwerking én dragen ze bij tot een positieve beeldvorming over de Antwerpse haven en haar uiterst gespecialiseerde medewerkers in verschillende maritieme landen.

Deze samenwerking kwam tot stand naar aanleiding van de ondertekening van een memorandum van overeenstemming met de Secretaria de Portos da Presidencia da Republica in Brazilië. Naast lokale seminaries die APEC organiseerde in de belangrijkste havensteden in Brazilië, werden in samenwerking met Ocha een aantal ‘Train the Trainer’-opleidingen gegeven aan Braziliaanse havenarbeiders.

“Ik ben heel blij dat ik deze opleiding heb gevolgd, want het is een mijlpaal gebleken in mijn loopbaan als havenarbeider,” vertelt Valdo Alvarenga, die samen met elf havencollega’s deelnam aan de ‘Train the Trainer’-opleiding. “Ocha beschikt, naast professioneel uitgeruste faciliteiten, over uiterst bekwame instructeurs die geavanceerde opleidingstechnieken hanteren. Zo hebben mijn collega’s en ik een moderne opleiding kunnen volgen, gericht op veiligheid en efficiëntie.”

Meer informatie over Ocha en APEC

Ocha

OCHA, het opleidingscentrum voor havenarbeiders in de haven van Antwerpen, heeft een jarenlange ervaring in het aanleren van de vereiste vaardigheden, het vergroten van het veiligheidsbesef en de ontwikkeling van leiderschap onder havenarbeiders. Het verstrekt praktijkgerichte opleidingen voor havenarbeiders, voornamelijk rond de behandeling van verschillende types van vrachten en de bediening van zware havenvoertuigen en kranen. Ocha beschikt ook over uiterst geavanceerde simulatoren waarmee cursisten veilig en efficiënt met een straddle carrier, mobiele kraan of brugkraan leren werken. Jaarlijks worden op de 35 000 m² grote site meer dan 450 opleidingssessies georganiseerd, waaronder ‘Train the Trainer’-opleidingen. Ocha werkt hierbij nauw samen met de Antwerpse stouwerijen en havenbedrijven en integreert de laatste nieuwe technieken in zijn opleidingen.

APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center

APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center, sinds 1977 actief als maritiem opleidingsinstituut verbonden aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, kan bogen op een grondige kennis en ruime ervaring in het opleiden van administratief personeel en managers. In korte, praktijkgerichte en interactieve seminaries zorgt APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center voor een optimale kennisoverdracht over alle aspecten van de hedendaagse havenactiviteiten. De samenwerking tussen de publieke en private havenbedrijven vormt daarbij een van de steunpunten. APEC stuurt zijn experten ook naar het buitenland om lezingen te geven, de zogenaamde ‘lectures abroad’, over onderwerpen zoals ‘Commercial & Marketing Strategy of a port’, ‘Concessions Management’, ‘Port Operations’ en ‘Port Security’, enz. in onder andere Marokko, Zuid-Afrika, Brazilië, Suriname, Haïti, Thailand, Vietnam, India, ... APEC heeft een uitgebreid netwerk van publieke en private havenactoren over heel de wereld, waardoor de deelnemers optimaal kunnen profiteren van die rijke expertise.

Lees meer op de website http://www.portofantwerp.com/nl/node/13594#sthash.ud4PNJh6.dpuf